Рус
Добавьте товары в желания
0

Організація дентальної рентгендіагностики

Артикул 26
В наличии
420 грн
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список желаний
%
Войти для отображения накопительной скидки
Быстрый заказ

Разъяснение к материалам сборника

1. Из полного текста "Гигиенических требований..." исключены фрагменты, которые не относятся к дентальной рентгенологии, выдержки из которых представлены в главе I. Вместо исключенных фрагментов проставлены (************).
2. В оригинале Приложения размещены в конце документа. Для удобства пользователей в этой брошюре Додакты приводятся в тексте сразу после первого их упоминания.
3. Важные для практики фрагменты из других документов (на которые есть ссылки в "Гигиенических требованиях...") также приводятся в тексте сразу после их первого упоминания.
4. В Приказе МОЗ №1126 от 17.10.2017 г. "О внесении изменений в Государственные санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов и проведению рентгенологических процедур"" в связи с реформированием санитарно-эпидемиологической службы слова "заклад управления государственной санитарно-эпидемиологической службы" и "Главный государственный санитарный врач" указано заменить словами "территориальный орган центрального органа исполнительной власти, осуществляющий государственную политику в области санитарного законодательства" соответственно. Но в некоторых фрагментах "Гигиенических требований..." и особенно в других документах, на которые они ссылается, эти изменения не выполнены соответствующими структурами. В этой брошюре сохранен оригинальный текст фрагментов этих документов.
5. Для удобства пользователей некоторые важные для практики фрагменты или термины выделены жирным шрифтом, иногда большего размера, чем основной текст. Эти фрагменты иногда повторены в разных разделах.

На языке оригинала

Пояснення до матеріалів збірника

1. З повнорго тексту "Гігієнічних вимог..." виключено фрагменти, які не відносяться до дентальної рентгенології, витяги, представлені в главі І. Замість виключених фрагментів проставлені (************).
2. В оргигіналі Додатки розміщені наприкінці документу. Для зручності користувачів у цій брошурі Додакт наводяться в тексті відразу після першої їх згадки.
3. Важливі для практики фрагменти з інших документів (на які є посилання у "Гігієнічних вимогах...") також наводяться в тексті відразу після їх першої згадки.
4. В Наказі МОЗ №1126 від 17.10.2017 р. "Про внесення змін до Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур"" у зв’язку з реформуванням санітрано-епідеміологічної служби слова "заклад державної санітарно-епідеміологічної служби" та "Головний державний санітарний лікар" вказано замінити словами "територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства" відповідно. Але в деяких фрагментах "Гігієнічних вимог..." і особливо в інших документах на які вони посилаються ці равки відповідними за це структурами не виконано. В цій брошурі збережено оригінальний текст фрагментів цих документів.
5. Для зручності користувачів деякі важливі для практики фрагменти або терміни виділені жирним шрифтом, іноді більшого розміру, ніж основний текст. ці фрагменти іноді повторені в різних розділах.

Змiст На языке оригинала

Пояснення до матеріалів збірника
І. Витяги з нової редакції Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» щодо дентальної рентгендіагностики (початок дії з 14.11.2017 р.)

1. Загальні положення

2. Вимоги до розміщення, влаштування та організації роботи рентгенологічного відділення (кабінету)

3. Вимоги до стаціонарних засобів радіаційного захисту

4. Вимоги до пересувних та індивідуальних засобів радіаційного захисту

5. Вимоги до забезпечення радіаційної безпеки персоналу

6. Вимоги щодо забезпечення радіаційної безпеки пацієнтів і населення

7. Вимоги щодо забезпечення радіаційної безпеки в пересувних флюорографічних кабінетах

8. Забезпечення радіаційної безпеки при проведенні рентгенівських досліджень у стоматологічній практиці (в тому числі в стоматологічних закладах (кабінетах), які розміщуються у житлових будинках та громадських спорудах)

9. Організація радіаційного контролю

10. Вимоги до захисту від нерадіаційних факторівІІ. Послуги (роботи), що надаються (виконуються) в процесі дентальних рентгенологічних дослідженьІІІ. Організація дентальних рентгенологічних досліджень (покроковий алгоритм) з урахуванням нових змін в нормативних документах, в тому числі щодо дентальних рентгенівських апаратів в стоматологічних закладах (кабінетах), які розміщуються у житлових будинках та громадських спорудах

IV. Перелік дозвільної та іншої документації, необхідної для введення і подальшої експлуатації стоматологічного рентген обладнання

V. Установи та організації регіонів України, які мають право здійснювати дозвільні процедури та виконувати спеціальні послуги щодо організації дентальних рентгенологічних досліджень

VІ. Реєстр фірм, які торгують в Україні виробами для дентальних рентгенологічних досліджень (дентальні рентген апарати та системи, радіовізіографи, спеціальне програмне забезпечення, сканери, негатоскопи, апарати і бокси для проявлення, інші допоміжні устаткування та аксесуари, рентген плівка, хімреактиви, інші витратні матеріали, вироби для рентген захисту)

  • Новой почтой по Украине

Подробнее о доставке

  • Наличными при получении
  • Оплата на рассчетний счет
Новый отзыв или комментарий
Войти с помощью
Оцените товар
Отправить
Наверх