Укр
Додайте товари до списку бажань
0

Микрохирургия в эндодонтии

Артикул 28
В наявності
2 700 грн
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Замовити швидко

Анотація

Головна мета цієї книги - представити найновіші досягнення в ендодонтичній мікрохірургії, а також узагальнити практичний досвід відомих фахівців. Успіхи використання мікрохірургії в ендодонтії однозначно підтверджені результатами фундаментальних та клінічних досліджень. Книга накопичує досвід та знання багатьох ендодонтів, набуті протягом останніх двох десятиліть в практичній мікрохірургії. Матеріал викладений таким чином, щоб пріоритетним було все необхідне ендодонтові в реальних клінічних ситуаціях.

Ця книга «Микрохірургія в ендодонтії» надає результати фундаментальних досліджень з ендодонтічної мікрохірургії. Вона узагальнює професійний внесок новаторів мікрохірургічної ендодонтії, описує методики для широкого спектру мікрохірургічних втручань та приводить найактуальніші дані про матеріали та інструменти.

З передмови до книги «Микрохірургія в ендодонтії»:

Ендодонтічна хірургія визнана важливим методом лікування, проте недостатньо вивчається в післядипломній освіті та не повністю освітлюється в навчальній літературі. Фактично, більшість випускників не мають досвіду в ендогірургії (так як асистують) або лише знайомляться з нею під час навчання. Причина полягає в тому, що ендогірургія вивчалась у розділі щелепно-лицевої хірургії, і їй не придавалося належної уваги. У часи імплантологічного лікування видалення та установка імплантату настільки поширені, що апікальна хірургія ще більше залишається поза увагою хірургів. Більшість стоматологів не усвідомлюють її важливості, не кажучи вже про переваги. Однак, є пацієнти, які хочуть зберегти свої природні зуби. Таким чином, мікрохірургія в ендодонтії існує для збереження природного зубного ряду.

Ця книга "Мікрохірургія в ендодонтії" об'єднує досвід та знання багатьох ендодонтів, накопичені протягом останніх двох десятиліть в практичній мікрохірургії. За період, коли писалися розділи книги, техніки та технології прогресували, і ми переписували розділи, щоб включити найновіші розробки, такі як КЛКТ для планування лікування в мікрохірургії. У написанні цієї книги ми керувалися напрямом, в якому ми навчаємо у нашому університеті в Пенсильванії та напрямом, в якому ми практикуємо в своїх власних приватних практиках: в Нью-Йорку, Філадельфії та по всьому світу.
 

Мовою оригіналу

Аннотация

Главная цель этой книги — представить новейшие достижения в эндодонтической микрохирургии, а также обобщить практический опыт известных специалистов. Успехи использования микрохирургии в эндодонтии однозначно подтверждены результатами фундаментальных и клинических исследований. Книга аккумулирует опыт и знания многих эндодонтистов, накопленные в течение последних двух десятилетий в практической микрохирургии. Материал изложен таким образом, чтобы приоритетным было все необходимое эндодонтисту в реальных клинических ситуациях.

  

Общие сведения о книге «Микрохирургия в эндодонтии»:

 — Представляет результаты основательной исследовательской работы с эндодонтической микрохирургии

— Обобщает профессиональный вклад новаторов микрохирургической эндодонтии

— Описывает методики для широкого спектра микрохирургических вмешательств

— Приводит самые актуальные данные о материалах и инструментах

 

Из предисловия к книге «Микрохирургия в эндодонтии»

 Эндодонтическая хирургия общепризнана как важный метод лечения, однако, недостаточно изучается в последипломном образовании и не в полной мере освещается в учебной литературе. Фактически, большинство выпускников не имеют опыта в эндохирургии (так как ассистируют) или только знакомятся с ней в период обучения. Причина в том, что эндохирургия изучалась в разделе челюстно-лицевой хирургии и ей не придавалось должного значения. В эпоху имплантологического лечения удаление и установка имплантата настолько распространены, что апикальная хирургия еще в большей мере остается вне внимания хирургов. Большинство стоматологов не осознают ее важности, не говоря о преимуществах. Однако, есть пациенты, которые хотят сохранить свои естественные зубы. Таким образом, микрохирургия в эндодонтии существует для сохранения естественного зубного ряда.

Данная книга «Микрохирургия в эндодонтии» — аккумулирует опыт и знания многих эндодонтистов, накопленные в течение последних двух десятилетий в практической микрохирургии. За период, когда писались разделы книги, техники и технологии прогрессировали и мы переписывали разделы, чтобы включить самые новые разработки, такие как КЛКТ для планирования лечения в микрохирургии. В написании этой книги мы следовали направлению, в котором мы обучаем в нашем университете Пенсильвании и направлению, в котором мы практикуем в собственных частных практиках: в Нью-Йорке, Филадельфии и по всему миру.

 

 

Сингкук Ким, DDS, PhD, MD (Hon)

248 с., 600 іл., рос. м.

Автори Сінгкук Кім, DDS, PhD, MD (Hon), Луіс И. Гроссман, Самюель Кратчман, DMD,
Рік видання 2019
Змiст Мовою оригіналу

Cодержание

Предисловие

Благодарность

1. Стоматологический операционный микроскоп

Франк Зетцер

1.1 Преимущества операционного микроскопа

1.2 Ключевые особенности операционного микроскопа

1.3 Настройки микроскопа

1.3.1 Источники света

1.3.2 Документация

1.3.3 Индивидуальная настройка микроскопа (парфокальность)

Рекомендованная литература

2. Микрохирургические инструменты

СенгХо Баек, Сингкук Ким

2.1 Инструменты для осмотра

2.2 Инструменты для разрезов и отслаивания лоскута

2.3 Инструменты для ретракции тканей

2.4 Инструменты для остеотомии

2.5 Инструменты для кюретажа

2.6 Смотровые инструменты

2.7 Ультразвуковые устройства и насадки для препарирования корня

2.8 Микроплагеры

2.9 Инструменты для наложения швов

2.10 Дополнительный инструментарий

3. Остеонекроз челюстей, вызванный медицинскими препаратами и эндодонтическая микрохирургия

Чафик Сафи, Бекир Карабучек

4. Показания и противопоказания

Бекир Карабучек, Геррет Гесс

4.1 Вступление

4.2 Хирургический успех, обусловленный возможностью выполнения идеального протокола

4.3 Оценка этиологии через обследование и лечение

4.4. Пародонтологический статус и хирургия

4.5. Факторы, зависящие от пациента

4.6 Состояние после предыдущего эндодонтического лечения

5. Обезболивание и гемостаз

Сива Ретнем-Хог, Александр Йофин, Сингкук Ким

5.1 Инструментальное обеспечение

5.1.1 Эпинефрин

5.2 Дохирургический этап

5.2.1 Использование местной анестезии

5.2.2 Техники инъекций

5.2.3 Аппликационная анестезия

5.2.4 Дополнительные техники

5.2.5 Обезболивание верхней челюсти

5.2.6. Обезболивание нижней челюсти

5.2.7. Билатеральная хирургия нижней челюсти

5.3 Хирургический этап

5.3.1 Местные гемостатические препараты

5.3.1.1 Эпинефриновые шарики

5.3.1.2 Сульфат железа

5.4 Анализ выбора гемостатических техник во время микрохирургии

5.5 Послеоперационный этап

6. Дизайн лоскута в эндодонтической микрохирургии

Франческо Маджиоре, Франк Зетцер

6.1 Инструментальное обеспечение

6.1.1 Контуры лоскута

6.1.2.Менеджмент десневого сосочка

6.1.3 Разрез

6.1.4 Отслоение лоскута

6.1.5 Ретракция лоскута

7. Остеотомия

Франческо Маджиоре, Сингкук Ким

7.1 Инструментальное обеспечение

7.2 Остеотомия

7.2.1 Отличие между насадками для кости и корня

7.2.2 Клиническая ситуация в микрохирургии

7.3. Интактная кортикальная пластинка без рентгенологического периапикального поражения

7.4. Интактная кортикальная пластинка с рентгенологическим периапикальным поражением

7.5 Фенестрация кортикальной пластинки в области верхушки корня

7.5.1 Оптимальный объем остеотомии

7.5.2 Модификация основного остеотомического отверстия

7.5.3 Техника костного окна

8.Корень и резекция

Спирос Флоратос, Фуад Аль-Малки, Сингкук Ким

8.1 Инструментальное обеспечение

8.2 Резекция верхушки корня

8.3 Резекция верхушки корня: крутой скос versus прямой скос

9. Ревизия поверхности корня после резекции: важность истмуса

Спирос Флоратос, Хорхе Вера, Фуад Аль-Малки, Сингкук Ким

9.1 Инструментальное обеспечение

9.1.1 Окрашивание метиленовым синим

9.1.2 Истмусы

9.1.3 Типы истмусов

9.1.4.Частота встречаемости

9.1.5 Гистология истмусов

9.1.6 Клиническое значение и менеджмент

10. Ультразвуковое препарирование верхушки корня

Спирос Флоратос, Сингкук Ким

10.1 Инструментальное обеспечение

Рекомендованная литература

11. МТА и биокерамика для ретроградного пломбирования

Суджанг Шин, Иан Чен, Бекир Карабучек, СенгХо Баек, Сингкук Ким

11.1 Минеральный триоксидный агрегат (МТА)

11.1.1 Преимущества МТА

11.1.1.1 Возможность герметизации

11.1.1.2 Биосовместимость и биоактивность

11.1.2 Недостатки МТА

11.2 Биокерамика

11.3 Использование МТА и биокерамики во время апикоэктомии

11.4 Другие виды цементов для ретроградного пломбирования

11.4.1 Дополнительные реставрационные материалы (IRM)

11.4.2 Супер этоксибензойная кислота (SuperEBA)

11.4.3 Geristore и Retroplast

11.4.4 Новые типы цементов для ретроградного пломбирования

Рекомендованная литература

12.Репозиция лоскута и ушивание

Франческо Маджиоре, Миту Коли

12.1 Снятие швов

Рекомендованая литература

13. Заживление периапикальной раны

Ингрида Дапкуте, Джордж Банделак, Чафик Сафи, Франк Зетцер

13.1 Принципы заживления ран

13.2 Заживление после апикальной микрохирургии

13.3 Неполное заживление/Образование рубца

13.4 Оценка заживления после апикальной хирургии

13.5 Оценка заживления по КЛКТ

Рекомендованная литература

14. Компьютерная томография

Геррет Гесс, Фуад Аль-Малки, Миту Коли, Бекир Карабучек, Самюэль Кратчман

14.1 Принцип работы КЛКТ

14.2 Показания и клиническое использование

Рекомендованная литература

15. Менеджмент ментального отверстия (нижнечелюстной нерв)

Паула Мендез-Монтальво, Фуад Аль-Малки, Сингкук Ким

15.1 Медицинское обеспечение

15.1.1 Ментальное отверстие и нерв

15.1.1.1 Расположение

15.1.1.2 Передняя петля

15.1.1.3 Количество ментальных отверстий

15.1.2 Определение ментального отверстия по рентгенограмме

15.1.2.1 Периапикальная рентгенограмма

15.1.2.2 Панорамный снимок

15.1.2.3 КЛКТ

15.1.3 Нейро-сенсорные расстройства

15.1.3.1 Хирургические методики для предотвращения ятрогенной травмы ментального нерва

15.1.4 Техника «борозды» с использованием пьезохирургии

Рекомендованная литература

16. Хирургия боковых отделов верхней челюсти, синус, менеджмент небного доступа

Геррет Гесс, Самюэль Кратчман

16.1 Премоляры верхней челюсти

16.1.1 Доступ

16.1.2 Инструменты

16.2 Расположение синуса

16.3 Первые моляры верхней челюсти

16.3.1 Доступ

16.3.2 Небный доступ

16.4 Вторые моляры

16.4.1 Пародонтальные аспекты

Рекомендованная литература

17. Хирургическое закрытие перфорации корня

Раед Касем, Самюэль Кратчман, Миту Коли

17.1 Возможные сложности при нехирургическом закрытии перфораций

17.2 Факторы, улучшающие положительный и долгосрочный прогноз закрытия перфораций

17.3 Хирургические техники закрытия перфораций

17.4 Хирургическое лечение внешней резорбции корня

Рекомендованная литература

18. Направленная реплантация

Дэвид Ли, Самюэль Кратчман

18.1 Инструментальное обеспечение

18.1.1 Оценка успеха

18.1.2 Показания

18.1.3. Реплантация или эндодонтическая микрохирургия

18.1.4 Удаление

18.1.5 Внеротовая фаза

18.1.6 Растворы для промежуточного хранения

18.1.7 Реплантация

18.1.8 Шинирование

18.1.9 Послеоперационные рекомендации

18.1.10 КЛКТ

18.1.11 Неудачи

Рекомендованная литература

19. Направленная регенерация тканей в эндодонтической микрохирургии

Геррет Гесс, Самюэль Кратчман

Рекомендованная литература

20.Имплантаты versus эндодонтическая микрохирургия

Франк Зетцер, Сингкук Ким

20.1 История развития

20.2 Преимущества имплантатов

20.3 Долгосрочный прогноз дентальных имплантатов

20.4 Осложнения во время дентальной имплантации

20.5 Долгосрочный прогноз эндодонтически леченных зубов с хирургией корня

20.6 Выводы

Рекомендованная литература

21. Прогноз эндодонтической микрохирургии

Миту Коли, Эйсонг Ким

21.1 Доказательная медицина

21.2 Параметры успеха: клинические и рентгенологические 2D

21.3 Параметры успеха: «критерии Penn 3D» оценка заживления на КЛКТ.

21.4 Определение успеха

21.5 Традиционные методы

21.6 Современная техника versus полный микрохирургический подход

21.7 Материалы для ретроградного пломбирования

21.8 Выбор клинического случая

21.9 Повторная хирургия

21.10 Выводы

Рекомендованная литература

22. Позиционирование пациента

Самюэль Катчман, Сингкук Ким

22.1 Инструментальное обеспечение

Рекомендованная литератураУказатель

Самовивіз з нашого магазину — безкоштовно.

«Нововю поштою» по Україні

Більше інформації про доставку

  • Готівкою при отриманні
  • Оплата на розрахунковий рахунок
Новий відгук або коментар
Увійти за допомогою
Оцініть товар
Надіслати
Вгору