Укр
Додайте товари до списку бажань
0

Периимплантит: Этиология, диагностика и лечение

Артикул 6
В наявності
1 860 грн
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Замовити швидко

Анотація 

Лікування запальних процесів, що пошкоджують тканини навколо імплантатів, сьогодні набуло великої актуальності в імплантології. Оскільки консервативне лікування періімплантиту визнано неефективним, перевагу віддають хірургічним втручанням, спрямованим на зменшення запальної інфільтрації тканин і стимуляцію їх з використанням нових кістковопластичних матеріалів. У більшості випадків, хірургічне лікування періімплантиту можливе з використанням резективної та / або регенеративної методики. Вдосконалення хірургічної техніки, інноваційні методи обробки та дезинфекції раневої поверхні, а також інноваційні біоматеріали та аугментація м'яких тканин надають нові можливості для лікування періімплантитних уражень.

"Вдосконалення хірургічної техніки, інноваційні методи обробки та дезінфекції ранивної поверхні, а також інноваційні біоматеріали та аугментація м'яких тканин надають нові можливості для лікування періімплантитних уражень".

Загальні відомості про книгу «Периимплантит: этиология, диагностика и лечение»
Основна тематика:
- структура пародонтальних та околоімплантатних тканин
- макроскопічна та мікроскопічна анатомія пародонту
- мікроскопічна анатомія тканин при періімплантиті
- ріст кістки
- етіологічні фактори та патогенез періімплантиту
- клінічні прояви періімплантиту
- класифікація дефектів кістки при періімплантиті 
- рентгенологічна класифікація періімплантиту 
- клінічна та рентгенологічна діагностика 
- мікробіологічна та молекулярно-генетична діагностика 
- поширеність періімплантиту
- лікування періімплантиту та прогноз: гігієнічний етап, нехірургічні та хірургічні методики
Книга містить обсяжний ілюстративний матеріал з клінічної практики.

З передмови до книги «Периимплантит: этиология, диагностика и лечение»

Сьогодні все більше людей вибирають зубні імплантати в заміну традиційним методам заміщення відсутніх зубів, тому очікуваний ріст кількості пацієнтів з ускладненнями після імплантації. Таким чином, значення умов лікування, таких як періімплантитна інфекція, зростає. Результати експериментальних та клінічних досліджень показали, що поширеність періімплантиту становить 12-43% для більшості імплантаційних систем. Діагностичні методи, запозичені з пародонтології, були адаптовані та розширені, зважаючи на імплантологічну специфіку. Створенню цієї книги передували випадки резистентних до лікування періімплантитних інфекцій, які призводили до нездатності імплантату та повторної імплантації. Розробка нових діагностичних та терапевтичних методів зробила можливим запобігання розвитку цього захворювання у більшості випадків, а також забезпечила пацієнтам довгострокову ретенцію їх реставрацій на імплантатах. Успішне лікування періімплантитів потребує глибокого розуміння численних факторів загального комплексу захворювання.

«Факторами, які сприяли створенню цієї книги, були випадки резистентних до лікування периімплантитних інфекцій, що призвели до нездатності імплантата та повторної імплантації»

Витяги з рецензії

"Одночасно з плануванням, недостатньою кількістю м'яких і твердих тканин, естетичним результатом реабілітації на імплантатах, найбільш актуальною є проблема виникнення та можливих варіантів лікування періімплантитів. Професор Франк Шварц - один з найвидатніших вчених, який зібрав чудову команду та вивчив цю тему. Результатом такої співпраці став вихід бестселера «Періімплантити: етіологія, діагностика та лікування» (Quintessence publishing). Усі дослідження тщательно систематизовані, ілюстровані схемами, таблицями та фотографіями, представлені академічно та в доступній формі".

Орест Штука, лікар-пародонтолог.
 

Мовою оригіналу

Аннотация

Лечение воспалительных процессов, поражающих ткани вокруг имплантатов, приобрело сегодня большую актуальность в имплантологии. Поскольку консервативное лечение периимплантита признано неэффективным, предпочтение отдают хирургическим вмешательствам, направленным на уменьшение воспалительной инфильтрации тканей и стимуляцию их с применением новых костнопластических материалов. В большинстве случаев, хирургическое лечение периимплантита возможно с применением резективной и или регенеративной методики. Совершенствование хирургической техники, инновационные методы обработки и дезинфекции раневой поверхности, а также инновационные биоматериалы и аугментация мягких тканей предоставляют новые возможности для лечения периимплантитных поражений.

« Совершенствование хирургической техники, инновационные методы обработки и дезинфекции раневой поверхности, а также инновационные биоматериалы и аугментация мягких тканей предоставляют новые возможности для лечения периимплантитных поражений »

Общие сведения о книге «Периимплантит: этиология, диагностика и лечение»

Основная тематика:
- структура пародонтальных и околоимплантатных тканей
- макроскопическая и микроскопическая анатомия пародонта
- микроскопическая анатомия тканей при периимплантите
- рост кости
- этиологические факторы и патогенез периимплантита
- клинические проявления периимплантита
- классификация дефектов кости при периимплантите
- рентгенологическая классификация периимплантита
- клиническая и рентгенологическая диагностика
- микробиологическая и молекулярная генетическая диагностика
- распространенность периимплантита
- лечение периимплантита и прогноз: гигиенический этап, нехирургические и хирургические методики
Книга содержит объемный иллюстративный материал из клинической практики.

Из предисловия к книге «Периимплантит: этиология, диагностика и лечение»

Сегодня все больше и больше людей делают выбор в пользу зубных имплантатов, вместо традиционных методов замещения отсутствующих зубов, в связи с этим вполне ожидаем рост числа пациентов с осложнениями после имплантации. Следовательно, значение условий лечения, таких как периимплантитная инфекция растет. Результаты экспериментальных и клинических исследований показали, что распространенность периимплантита составляет 12-43% для большинства имплантационных систем. Диагностические методы, позаимствованные из пародонтологии, были адаптированы и расширены, учитывая имплантологическую специфику. Факторами, способствующими созданию этой книги, были случаи резистентных к лечению периимплантитных инфекций, приводящих к несостоятельности имплантата и повторной имплантации. Разработка новых диагностических и терапевтических методов сделало возможным предотвращение развития этого заболевания в большинстве случаев, а так же обеспечило пациентам долгосрочную ретенцию их реставраций на имплантатах. Успешное лечение периимплантитов требует глубокого понимания многочисленных факторов общего комплекса заболевания.

« Факторами, способствующими созданию этой книги, были случаи резистентных к лечению периимплантитных инфекций, приводящих к несостоятельности имплантата и повторной имплантации »

Выдержки из рецензии

«Одновременно с планированием, недостаточным количеством мягких и твердых тканей, эстетическим результатом реабилитации на имплантатах, наиболее острой является проблема возникновения и возможных вариантов лечения периимплантитов. Профессор Франк Шварц — один из самых выдающихся ученых, который собрал прекрасную команду и изучил эту тему. Результатом такого сотрудничества стал выход бестселлера «Периимплантиты: этиология, диагностика и лечение» (Quintessence publishing). Все исследования тщательно систематизированы, иллюстрированы схемами, таблицами и фотографиями, представлены академически и в доступной форме».

Орест Штука, врач-пародонтолог

Видавництво ГалДент
Автори Франк Шварц, Юрген Бекер
К-сть сторінок та ілюстрацій 300 с.
Рік видання 2014
Палітурка Тверда
Змiст Мовою оригіналу

1. Строение тканей пародонта и периимплантатных тканей, Ф. Шварц и Ю. Бекер
2. Макроскопическое строение.
3. Микроскопическое строение пародонта:
4. Эпителиальные структуры;
5. Соединительнотканные структуры;
6. Цемент корня;
7. Альвеолярная кость;
8. Биологическая ширина и зубодесневой комплекс.
9. Образование кости:
10. Морфогенетические и митогенные факторы;
11. Метаболизм кости;
12. Адаптивное моделирование/ремоделирование кости;
13. Заживление постэкстракционных лунок;
14. Атрофия кости;
15. Физиологическая возрастная инволюция;
16. Топографические изменения альвеолярного отростка после удаления зуба;
17. Сохранение альвеолярного гребня (методы экстракции, непосредственная имплантация, аллопластические полуаналоги/корневидные имплантаты, направленная тканевая и костная регенерация ).
18. Микроскопическое строение периимплантатных тканей:
19. Трансмукозальные аспекты (эпителиальные структуры, соединительнотканные структуры);
20. Внутрикостная часть титановых имплантатов (значение слоя оксида титана в остеоинтеграции, дизайн поверхности внутрикостной части имплантата, исходные и ранние этапы остеоинтеграции);
21. Биологическая ширина и зубодесневой комплекс.
22. Этиологические факторы, Ф. Шварц, Ю. Бекер
23. Основной этиологический фактор: биопленка и накопление налета
24. Образование и рост бактериальной биопленки;
25. Модель лигатур-индуцированного периимплантита.
26. Дополнительные факторы:
27. Пародонтит в анамнезе: микробиология инфекции периимплантита;
28. Генетические факторы;
29. Курение и употребление алкоголя;
30. Окклюзионная травма;
31. Состояние слизистой оболочки;
32. Дефекты альвеолярного отростка/процедуры костной аугментации;
33. Десквамативный гингивит;
34. Системные заболевания/ лекарственные препараты.
35. Патогенез периимплантита, Ф.Шварц, Ю.Бекер
36. Иммунная защита от инфекций.
37. Неспецифический иммунитет против инфекции.
38. Адаптивный иммунитет против инфекции.
39. Гистопатологические фазы периимплантатного воспаления:
40. Начальный периимплантатный мукозит;
41.Установившийся периимплантатный мукозит;
42. Прогрессирующий периимплантатный мукозит;
43. Периимплантит.
44. Клинические проявления, Ф. Шварц, Ю. Бекер
45. Классификация костных дефектов в области имплантата.
46. Рентгенологическая классификация.
47. Диагностика, Ф. Шварц, М. Хертен, К. Шварц, Ю. Бекер
48. Клинические исследования:
49. Индексы для определения налета;
50. Индексы для определения состояния слизистой оболочки вокруг имплантата;
51. Кровоточивость при зондировании;
52. Глубина зондирования, рецессия десны, уровень клинического прикрепления;
53. Объем жидкости периимплантатной борозды;
54. Образование гноя;
55. Клиническая оценка подвижности имплантата.
56. Рентгенологическая диагностика:
57. Интраоральная рентгенография;
58. Панорамная рентгенография;
59. Компьютерная томография (КТ);
60. Конусно-лучевая цифровая объемная томография (ЦОТ).
61. Микробиологическая и молекулярно-генетическая диагностика
62. Темнопольная микроскопия;
63. Гибридизация ДНК;
64. Полимеразная цепная реакция (ПЦР).
65. Распространенность периимплантатных инфекций.
66. Заболевания слизистой оболочки, не ассоциированные с биопленкой
67. Гистопатологические исследования;
68. Эксфолиативная цитология (клиническая процедура, цифровая цитометрия ДНК, диагностическая интерпретация гистограмм ДНК, диагностика десквамативного гингивита).
69. Терапия, Ф. Шварц, А. Аоки, А. Такасаки, М. Сагер, А. Скулеан, Ю. Бекер
70. Главная цель терапии.
71. Гигиеническая фаза:
72. Оптимизация гигиены полости рта;
73. Лечение болезней пародонта (лазер: основы, принцип работа лазера, свойства лазерного излучения, применение лазера для лечения периимплантатной инфекции).
74. Эксплантация.
75. Корригирующая фаза: нехирургическое первичное лечение:
76. Подходы к механической терапии;
77. Влияние на морфологию и биосовместимость титановых имплантатов;
78. Удаление бактериальной биопленки с развитых поверхностей титанового имплантата;
79. Методы антимикробной и противовоспалительной терапии;
80. Гистологические исследования при хирургическом и нехирургическом лечении периимплантита;
81. Клинические исследования: периимплантатный мукозит;
82. Клинические исследования: периимплантит.
83. Корригирующая фаза: хирургическое лечение
84. Деконтаминация и обработка поверхности имплантата;
85. Антимикробная фотодинамическая терапия;
86. Общие хирургические принципы (формирование разреза);
87. Резекционное хирургическое лечение;
88. Восстановительное хирургическое лечение (НТР и НКР, требования к мембранам для НКР/НТР методов, структурные особенности и характеристики коллагена, связывание и эффект биосовместимости, биологический распад используемых коллагеновых мембран, биологический распад и ангиогенез, костные трансплантаты и их заменители).
89. Приложения
90. Приложение 1
Алгоритм: диагностика периимплантатных инфекций;
91. Приложение 2
Алгоритм: лечение периимплантатных инфекций;
92. Приложение 3
Алгоритм: лечение периимплантита;
93. Приложение 4
Документация – периимплантит;
94. Список использованной литературы;
95. Алфавитный указатель;

Самовивіз з нашого магазину — безкоштовно.

«Нововю поштою» по Україні

Більше інформації про доставку

  • Готівкою при отриманні
  • Оплата на розрахунковий рахунок
Новий відгук або коментар
Увійти за допомогою
Оцініть товар
Надіслати
Вгору